Photography

Xan Padrón

The "Time Lapse" Project

Human Portraits of Cities and Neighborhoods Around the World

In 2011, photographer Xan Padrón began his series Time-Lapse. His fascination with time and movement along with his ability to disappear behind his camera led him to reflect about how much life happens in the supposedly most insignificant places of a city.

Time-Lapse are human portraits of cities around the world. They are also quotidian expressions, that combined, create a unique narrative of life on a wall, in a place in the world.

Time-Lapse is a place, a moment. (Read more)No ano 2011 o fotógrafo Xan Padrón comezou coa súa serie Time Lapse. A súa fascinación polo tempo e o movemento xunto coa súa capacidade de desaparecer detrás da súa cámara levouno a reflexionar sobre canta vida acontece nos lugares aparentemente máis insignificantes dunha cidade.

Time Lapse son retratos humanos de cidades arredor do mundo. Son tamén xestos cotiáns, combinados, que crean unha narrativa única da vida nunha parede, nun lugar do mundo.

Time Lapse é un lugar, un momento. (Ler máis)